Ontspanning

Ik organiseer een online Buddy Read evenement | Boekenliefde

Wie mij volgt op Instagram weet dat ik af en toe graag fotochallenges of read-a-thons organiseer via mijn nieuwe Instagrampagina @mybookishreadathon. Deze keer vond ik dat het tijd was voor een vernieuwd concept. Een buddyread waarvan je op voorhand niet weet met wie je een boek leest.


Scroll down for English!

Wat is een buddyread? Een buddyread kan je zien als een leesclub met twee personen. Je leest samen hetzelfde boek en bespreekt dit onderling. Je kan er samen voor kiezen om om de x aantal hoofdstukken te bespreken of juist helemaal op het einde. Het is iets dat je zelf kan bespreken met diegene waarmee je een buddyread doet.

Een buddyread wordt wel vaker gedaan, maar meestal (of altijd?) met mensen wie je goed kent, al dan niet online. Deze keer verloopt het net iets anders. Via onderstaand formulier geef je door welke boeken je graag wilt lezen. Wanneer ik alle formulieren binnen heb, de inschrijving sluit op vrijdag 09/04 23:59u, ga ik aan de slag om iedereen bijeen te puzzelen. Uit je top vijf wordt dan één boek gekozen, afhankelijk van de input van de inschrijvingen. Op zondag 11/04 krijg je een berichtje van mij met twee zaken: je buddyread-partner en het gemeenschappelijke boek. Tussen 12/04 en 30/04 is het aan jullie om het boek te lezen en te bespreken. Het is een periode van drie weken, wat voor sommige personen heel lang is en voor sommige personen heel kort. Heb je tijd over? Misschien is het dan een idee om met je buddy een nieuw boek te kiezen? Heb je tijd te kort? Geen probleem, bespreek gerust met je buddy wat mogelijk is. Zolang je maar actief probeert mee te doen en niet middenin afhaakt.

Samengevat

  • Het Buddyread-evenement loopt van 12/04 tot 30/04.
  • De inschrijvingen sluiten op 09/04 23:59u zodat ik tijdens het weekend de tijd heb om de puzzel te maken.
  • Op 11/04 doorheen de dag krijg je een persoonlijk berichtje van mij (via je Instagram-account) met twee zaken: het account van je buddyread-partner en het gekozen en tevens gemeenschappelijk boek.
  • Op 11/04 of 12/04 is het de bedoeling dat je contact opneemt met je buddy om ‘afspraken’ te maken of met andere woorden hoe jullie de buddyread gaan aanpakken. Bespreken jullie het boek per aantal pagina’s of hoofdstukken of spreek je een datum af waarop het boek uit moet zijn, je kiest volledig zelf.
  • Via onderstaand formulier kan je aangeven welke talen je machtig bent om het boek te bespreken en kan je een top 5 meegeven van boeken.

Ik kijk er alvast heel erg naar uit!


Buddy read-announcement

What’s the definition of a buddy read? Buddy reads allows you and a friend to share in the experience of reading the same book together and discussing it. Essentially, they’re mini-book clubs. You’re reading the same book with one person, at the same time. It’s your choice to discuss the book only at the end or after a couple of chapters.

A buddyread is a regular thing in the bookstagramcommunity, but always with people you know well. This time it is slightly different. When I’ll receive your top five books you would like to read for a buddyread, I’ll try to connect you to someone else in the bookstagramcommunity who would also like to read the same book. Use the form below to indicate which books you would like to read. When I have received all the forms, the registration closes on April 9th (friday at midnight). On Sunday 11th of April, you will receive a message from me with two things: your buddyread partner and the common chosen book. Between April 12th and April 30th, it is up to you and your buddy to read and discuss the book. It is a three week period, which is very long for some people and very short for some people. Do you have time left? Maybe it would be an idea to choose a new book with your buddy? Short of time? No problem, feel free to discuss with your buddy what is possible. As long as you’re trying to be active!

Summarized

  • The event starts at April 12th and ends at April 30th.
  • The registration closes at April 9th at midnight.
  • On Sunday 11th of April, you will receive a message from me with two things: your buddyread partner and the common chosen book.
  • At Sunday 11th of April or Monday 12th of April it’s necessary to contact your buddyread to discuss how to approach the buddyread.
  • Fill in the registrationform, you can find it below. Here you can fill in your Instragrampage, your top 5 books and your languagepreferences.

I’m really looking forward to it!


Reageer met Facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge